Pedagogik

Regnbågens förskola!

Kompis, Omtänksamhet, Förlåt och Dela med sig.

Pedagogik!

Vi vill med vårt arbete här på Regnbågen genom våra byggstenar jobba för att våra härliga barn lär sig att bli omtänksamma och självständiga individer. Genom att dela in gruppen i mindre intressegrupper så som:

  • Skog och natur
  • Rörelse, dans och musik
  • Skapande, snickeri och pysselaktiviteter
  • Språk, Kompissamlingar, Samarbetsövningar, Babblarna, Tecken som stöd
  • Matematik, experiment

Detta gör att barnen får större chans att bli sedda och vågar mer själva och även vågar mer inför varandra och andra.

Vi prioriterar givetvis den fria leken där barnen lär av varandra.


Regnbågens Förskola

Föräldrarkooperativ

Bråstagatan 6

733 30 Sala

Anna Liåker


E-post: info@regnbagensala.se

Telefon: 0224-176 81

Mobil: 076-0781630

Kontaktperson på Regnbågen: Anna Liåker förskolechef